Giacomo Ponti - Interview for "Capital - La Sfida" (part one)
PONTI ON THE WEB

Giacomo Ponti – Interview for “Capital – La Sfida” (first part)


Giacomo Ponti – Interview for “Capital – La Sfida” (first part)

Giacomo Ponti – Interview for “Capital – La Sfida” (first part)
Description
Time: 16 minutes

Year
2012