IT | EN | FR | ES | HU
Home|Adatvédelmi irányelvek

TÁJÁKOZTATÁS AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG 2003/196. TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETÉNEK 13. CIKKÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

A Ponti weboldalon önkéntesen kitöltött elektronikus nyomtatványban szereplő személyes adatokat elektronikus vagy automatikus rendszereken keresztül a Ponti S.p.A. (a továbbiakban mint “Ponti”) kezeli annak érdekében, hogy a Ponti termékekhez, hirdetésekhez vagy a weboldalhoz kapcsolódóan beküldött érdeklődésekre választ adhasson. A megkeresésekre történő reagálás érdekében a korábban említett személyes adatok egy része opcionális, míg más részük megadása kötelező (ilyen esetekben az adatmezők csillaggal megjelölésre kerülnek). Amennyiben a csillaggal jelölt mezőkben az adatok hibásan vagy hiányosan kerülnek megadásra a válaszadás vagy az igényelt szolgáltatás biztosítása nem valósítható meg, míg az opcionális mezők hiányos vagy részleges kitöltése nem akadályozza a válaszadást.
A megadott személyes adatokhoz a marketing osztály alkalmazottai férhetnek hozzá, akik a Pontinak tartoznak beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A Ponti , mint adatkezelő, az adatok kezeléséért a 29.cikkben rögzítetteknek megfelelően felelős.

Adatfeldolgozásra a következő személyek jogosultak:

  1. PONTI S.p.A. központ
  2. And Communication s.r.l, amelynek regisztrált székhelye a 20/c Via Cameri, Novara (NO) címen található, mint a weboldal szerkesztésével és kezelésével, valamint a weboldalnak helyet biztosító szerver kezelésével megbízott ügynökség.

Az adatkezelés birtokosa a Ponti S.p.A, amelynek regisztrált székhelye 7, Via Erasmo Ferrari, Ghemme (NO).
Az adatkezelés tulajdonosától az info@ponti.com email címre küldött elektronikus levél útján vagy ajánlott, tértivevényes levél formájában (cím: PONTI S.p.A- Via Erasmo Ferrari,7- 28074 GHEMME (NO) ITALY-OLASZORSZÁG) kérheti személyes adatainak törlését, azok anonimizálását vagy zárolását, az adatok frissítését, aktualizálását vagy kiegészítését illetve tiltakozhat az adatok használata ellen és gyakorolhatja az összes egyéb jogot, amelyet olaszországi 196/2003. törvényerejű rendelet 7.cikke meghatároz.
Személyes adatai azonnal törlésre kerülnek, ha úgynevezett érzékeny információk kerültek megadásra úgy mint, egészségre, vallásra, politikai véleményre vagy szexuális életre vonatkozó információk.